Onderzoek: Inventarisatie onderhoudsstaat en onderhoudskosten groen erfgoed

Share Article

Om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en instandhoudingsbehoefte van de beschermde groenaanleg van alle Rijksmonumenten in Nederland zijn door de RCE voor deze opdracht uit veertien groencategorieën representanten geselecteerd die een dwarsdoorsnede van het aanwezige groene Nederlandse erfgoed geven. Naast de vraagstelling zoals geformuleerd door de opdrachtgever zijn daarnaast de Leidraad subsidiabele onderhoudskosten (2013) (BRIM), Tuinhistorische Richtlijnen (2012) en Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken 2015 (URL 6010) de basis voor de uit te werken methodiek. Middels een methodisch opgezette toetsing wil het ministerie inzage krijgen in een werkbaar model voor inventarisatie en monitoring dat toepasbaar is voor de verschillende groenobjecten en dat tevens door meerdere personen en organisaties bruikbaar én controleerbaar kan zijn.

Klik hier om het onderzoek te downloaden (.pdf).

YOU MIGHT ALSO LIKE