VERENIGING

Dit is dé website over groen erfgoed en bijzondere huizen vol schatten en verhalen, die nog steeds in particulier bezit zijn. Met dit particulier beheer wordt een eeuwenoude traditie voortgezet. 

Ooit telde Nederland 6000 historische buitenplaatsen. Daarvan zijn er nog slechts 552 over die goed bewaard zijn. Zij zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt zo belangrijk, dat zij door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder het begrip “Complex Historische Buitenplaatsen”  beschermd zijn als rijksmonumenten. Het gaat daarbij om de eenheid van rood en groen, ofwel het ensemble van huis en tuin/park. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken elke buitenplaats tot een bijzondere ervaring.  

Een flink deel van de historische buitenplaatsen wordt niet meer door particulieren beheerd / bewoond. Maar iets meer dan de helft nog wel, waardoor die buitenplaatsen hun oorspronkelijke functie en daarmee hun authentieke ziel behouden hebben. 

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen bundelt de krachten en kennis van die particulieren, zodat ze zich samen sterk kunnen maken voor behoud en beheer. VPHB biedt hen tevens ondersteuning. Ze geeft algemene adviezen, signaleert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, deelt en verspreidt kennis en stimuleert onderlinge contacten. Op deze manier bevordert de vereniging de instandhouding van buitenplaatsen. 

Daarnaast vertegenwoordigt VPHB buitenplaatsen bij het publiek en in de politiek. VPHB werkt samen met instellingen, zoals de Federatie Particulier Grondbezit, Nederlandse Kastelen Stichting, stichting Kastelen, Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) en diverse maatschappelijke organisaties. Ook is VPHB lid van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe), een samenwerkingsverband van VPHB, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Bewoond Bewaard (BB). Ze schuift tevens als gesprekspartner aan bij overleg met de overheid. Hierdoor draagt de vereniging het belang van historische buitenplaatsen uit.

Onze leden spelen dus een belangrijke rol bij de instandhouding. Al bijna 200 buitenplaatsen zijn lid van de VPHB. Qua kubieke meters rood en aantal groene monumenten behoren zij tot de grootste groep conservatoren van ons cultureel erfgoed. Daar zijn families bij, die zich al  generaties lang voor hun buitenplaats inzetten.

 

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder nummer RSIN/ANBI 821983544. Uw giften zijn daardoor voor de belasting aftrekbaar.

BESTUUR

VPHB kent een Dagelijks Bestuur en een groep Provinciale Vertegenwoordigers. Deze Provinciale Vertegenwoordigers vormen het aanspreekpunt voor de leden in hun provincie. Daarnaast houden ze relevante ontwikkelingen binnen die provincie in het oog en vertegenwoordigen ze VPHB in gesprekken met de provinciale overheid.

De Provinciale Vertegenwoordigers en de voorzitters van de werkgroepen vormen De Raad van Overleg. Bestuur en Raad van Overleg komen twee maal per jaar bijeen.

Bestuurstaken worden op vrijwillige basis uitgevoerd. De bestuursleden ontvangen dus geen beloning, maar kunnen alleen gemaakte kosten declareren.

DAGELIJKS BESTUUR

Robert Croll (voorzitter)


Jos Witjes (penningmeester)
Caroline Greve (secretaris)
Erica van Eeghen (bestuurslid)
Albert Schimmelpenninck (bestuurslid)
Rik Wagemans (bestuurslid)


Provinciaal
vertegenwoordigers

Drenthe: Jeannette Wagenborg

Friesland:  Willem Poerink

Gelderland: vacant

Groningen: Uko Meijer

Limburg: Thibaud de Guerre

Noord-Brabant: Eugene van Bouwdijk Bastiaanse

Noord-Holland: Sören Movig

Overijssel: Carl Moll

Utrecht: vacant

Zeeland: Jan Kees Lantsheer

Zuid-Holland: Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden

WERKGROEPEN

Werkgroep Fiscaliteit/NSW en ANBI: Robert Jan Nieuwland (voorzitter), Albert Schimmelpenninck en anderen

Werkgroep OCW: Albert Schimmelpenninck en anderen

Deze twee werkgroepen opereren in FPMe verband.

Werkgroep Wetenschap en Onderzoek (WOW): Erik Greve (voorzitter), Maes van Lanschot, Per Insinger, Roelof de Wijkerslooth, Egbert ten Cate

Werkgroep Duurzame energietransitie (Duet): Eugene van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter), Fenneken Anneveld-van Wesel,

STICHTING VRIENDEN PHB

Bent u geen eigenaar van een historische buitenplaats, maar draagt u particuliere historische buitenplaatsen in Nederland niet alleen een warm hart toe maar vindt u ook dat dit nationale culturele erfgoed bewaard moet blijven voor de toekomst? Dan kunt u lid worden van de Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen. Voor aanmelding zie hieronder.

De Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (kortweg Vrienden PHB) werd in 1990 opgericht. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen, die meestal in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staan en die bij voorkeur zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. Daarbij is het van belang dat het betreffende huis of kasteel op de één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Dat kan in de vorm van rechtstreeks particulier eigendom, maar ook bijvoorbeeld in een (familie)stichting of een Natuurschoonwetvennootschap.

Leden krijgen krijgen driemaal per jaar het informatieve tijdschrift ‘Het Buiten’. Daarnaast organiseren de Vrienden diverse excursies per jaar naar verschillende en telkens wisselende bijzondere particuliere historische buitenplaatsen en kastelen.

Lid worden?

Deelt u met de stichting Vrienden PHB de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland? Meld u dan aan als Vriend. U steunt daarmee de instandhouding van dit nationale erfgoed. Bezoek voor meer informatie de website van de Vrienden PHB op www.vriendenphb.nl.

VRIJWILLIGERS

Om buitenplaatsen in stand te houden zijn de inzet en kennis van vrijwilligers van groot belang. Zij geven rondleidingen, en spelen een belangrijke rol bij het onderhoud aan het groen en de gebouwen. Daarnaast helpen ze bij de organisatie en uitvoering van evenementen.

U kunt helpen het unieke karakter van de buitenplaatsen te behouden. Als u zich aan wilt melden als vrijwilliger, neem dan contact op met een buitenplaats bij u in de buurt. Daarnaast zijn buitenplaatsen ook afhankelijk van donaties. Als u meer informatie wilt over vrijwilligerswerk en sponsoring, kunt u contact opnemen met VPHB.